O spoločnostiSpoločnosť e-PRO group a.s. na trhu pôsobí od roku 2007.

K nosným činnostiam spoločnosti patrí poradenská a konzultačná činnosť, vzdelávanie a spracovanie projektov pre štrukturálne fondy EÚ.

Naším súčasným najväčším úspechom je zapojenie sa do realizácie projektu SDI4Apps, ktorý je financovaný 7. Rámcovým programom – Competitiveness and Innovation Framework Programme. Projekt je zameraný na využitie otvorených geografických informácií pomocou inovatívnych služieb založených na prepojených dátach (linked data).


O spoločnosti

Produkty a služby

Referencie

Linky

Kontakt
e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice