Realizácia školení1. Riadiace tréningy:

Riadenie ľudí a motivácia
Riadenie obchodných činností a tímov
Efektívny manažment
Coaching
Riadenie zákazníckych centier a sekretariátov
Časový manažment
Projektový manažment
Produktový manažment

2. Komunikačné, automotivačné a protistresové tréningy:

Interná komunikácia
Efektívna prezentácia
Automotivácia a zvládanie stresu: Program „LIFE“

3. Obchodné tréningy:

Osobný predaj
Business orientácia
Telefónny marketing a predaj cez telefón
Orientácia na zákazníka
Umenie vyjednávať
Nákupca - ako nakupovať

e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice