Personálne poradenstvo


Oblasti personálneho poradenstva:

- Analýza pracovných miest,

- Personálne plánovanie,

- Získavanie a výber pracovníkov,

- Hodnotenie pracovníkov,

- Zistenie pracovného potenciálu pracovníkov,

- Odmeňovanie pracovníkov,

- Rozvoj pracovníkov, vzdelávanie, tréning,

- Analýzu vzdelávacích potrieb,

- Sociálnu starostlivosť o pracovníkov,

- Prieskum trhu práce,

- Personálny audit,

- Technická podporu,

- Špeciálne projekty.

e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice