Spracovanie projektov pre štrukturálne fondy EÚ


Poskytované služby:

- Odborné konzultácie EÚ projektov

- Asistencia pri príprave a spracovaní projektov

- Kompletné vypracovanie projektu na kľúč

- Formálna kontrola vypracovaných projektov

- Metodologická kontrola vypracovaných projektov

- Odborná asistencia a poradenstvo pri realizácii projektov

e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice